2021-04-10 Lišky na Točné

Káně lesní (Buteo buteo) - Common buzzard Káně lesní (Buteo buteo) - Common buzzard Liška obecná (Vulpes vulpes) - Red fox Liška obecná (Vulpes vulpes) - Red fox Liška obecná (Vulpes vulpes) - Red fox Liška obecná (Vulpes vulpes) - Red fox Liška obecná (Vulpes vulpes) - Red fox Liška obecná (Vulpes vulpes) - Red fox Liška obecná (Vulpes vulpes) - Red fox Liška obecná (Vulpes vulpes) - Red fox